All content © copyright by Libor Soumar. All rights reserved.

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde